Nội quy của trang

1. Thông tin đăng tải
- Không được đăng tải các thông tin không đúng sự thật, bôi nhọ cá nhân tập thể và các tổ chức
- Không được đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật do nhà nước việt nam quy định
- Không được đăng tải các thông tin lừa đảo dưới mọi hình thức
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin mình đăng, thông tin đăng lại phải trích dẫn nguồn và phải được phép của người sở hữu thông tin đó
2. Quyền hạn
- Bạn được sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo các gói mà chúng tôi cung cấp, quyền hạn này được thêm và sửa đổi theo từng thời kỳ cho phù hợp với từng thời điểm
- Với trường hợp bất khả kháng chúng tôi có thể phải ngừng cung cấp dịch vụ, trong trường hợp này chúng tôi không chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí.
- Nếu phạm vào nội quy thì chúng tôi có quyền khóa tài khoản mà không báo trước.
3. Trách nhiệm
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm các thông tin mình đăng tải.
- Có nhiệm vụ cung cấp thông tin, hợp tác vô điều kiện khi có tố cáo khiếu nại
- Tuân thủ nội quy hiện tại và bổ sung theo thời gian của website
- Có trách nhiệm cập nhật thông tin nội quy mới của website

(Thông tin ở đây là tất cả những gì là tài nguyên trên website mà thành viên sử dụng đăng tải)